Links naar andere websites

 

ADS

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), de koepelorganisatie van de Nederlandse doopsgezinde gemeenten; op deze pagina kan allerlei landelijke informatie worden gevonden

GDS

Groninger Doopsgezinde Sociëteit, de kring van doopsgezinde gemeenten uit Groningen, Drenthe en Oost-Friesland; op deze pagina regionale informatie en links naar andere noordelijke gemeenten

DG Groningen

Rechtstreeks naar de Doopsgezinde Gemeente Groningen

DG Roden

Rechtstreeks naar de Doopsgezinde Gemeente Roden

Witte Kerkje

Onderdeel van de Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen

FDS

Friese Doopsgezinde Sociëteit; met informatie uit het Friese

DHK

Doopsgezinde Historische Kring

LFDZ

Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen

WereldWerk

Doopsgezinde Vredesgroep en Bijzondere Noden

Broederschapshuizen

Links naar alle doopsgezinde broederschapshuizen

AKC

Algemene Kamp Commissie, zomerkampen voor jongeren

Organistenkring

Doopsgezinde organistenkring

RvK Gr/Dr

Provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe

Zinweb

Nieuws, columns, artikelen, aankondigingen van symposia, lezingen, etc. vanuit de vrijzinnige geloofsgemeenschappen

Siloam

Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao voor zeer ernstig zieke kinderen, gerund door Herman en Bep Gijsbers; af en toe collecteren we voor ze.

Startpagina

Startpagina die veel nationale en internationale doopsgezinde links bevat

 

(Sluit de pagina om terug te keren)