Kunstwerk van Ruud Bartlema in de doopsgezinde kerk

 

Sinds april 2004 beschikt de doopsgezinde kerk in Haren over een kunstwerk.

Het adembenemend mooie werk is gemaakt door ds. Ruud Bartlema,

Het stelt de zeven scheppingsdagen voor, uitgevoerd als een zevenarmige kandelaar.

Hieronder een beeld hoe het kunstwerk zich verhoudt tot het interieur van de kerk.

       

Beschrijving van het kunstwerk van Ruud Bartlema

 

Het kunstwerk bestaat uit tien houten panelen die samen een zevenarmige kandelaar uitbeelden.

 

 

Bovenaan in het midden is abstract de Eeuwige uitgebeeld die vanuit liefde de aarde geschapen heeft. Die liefde stroomt via rode lijnen (aders) door heel de schepping heen. Ieder van de zes overige 'armen' beeldt een van de zes scheppingsdagen uit.

De kunstenaar heeft zich daarbij gehouden aan de tekst van het scheppingsverhaal uit Genesis 1.

(In Genesis vinden we niet een wetenschappelijke verklaring van de schepping, maar wel een wereldbeeld, dat het leven van de mens gericht moet zijn op het goede van de schepping.)

 

 

Op de eerste arm, links bovenaan, zien we hoe God het licht schiep. Dat was de eerste dag.

 

 

Daaronder is de tweede dag geschilderd: God maakte scheiding in het oerwater er komt water onder de hemelkoepel en water daarboven.

 

 

Op de derde dag stuurde God het water dat onder de hemel was naar n kant zodat het droge zichtbaar werd. Dat was het land waaruit vruchtbomen en gewassen groeien. De arm links onderaan.

 

 

Bovenaan rechts schilderde Ruud Bartlema de vierde dag: aan het hemelgewelf schiep de Heer lichten die de dag van de nacht zullen scheiden: zon, maan, sterren en planeten.

Duidelijk is dat deze vierde dag rijmt op de eerste: licht.

 

 

De vijfde dag hoort bij de tweede: het water moet wemelen van vissen en vogels vliegen langs het hemelgewelf.

 

 

Op de laatste arm van de kandelaar zien we hoe levende wezens het land gaan bewonen: olifanten, apen, een giraffe en tenslotte ook de mensen. De zesde dag.

 

   

 

De zevende dag is een stralende rustdag. Omdat God die dag rustte van het werk dat hij verricht had en omdat hij zag dat het heel goed was. De twee panelen in het midden, onderaan.

 

 

Kerkgebouw     Home