Jubileumactiviteiten

1958 – 2008:  Doopsgezinde Gemeente Haren, vijftig jaar

In 2008 vierde onze gemeente het feit dat ze vijftig jaar geleden als zelfstandige gemeente in Haren is begonnen.

Tevens herdachten we dat veertig jaar geleden ons kerkgebouw in gebruik is genomen.

Alle reden dus voor een feestelijk jaarprogramma.

Daarom zijn we in 2008 afgeweken van de traditie om jaarlijks een serie van open lezingen te organiseren, maar hebben we gekozen voor een wat andere aanpak met een meer gevarieerd en bijzonder programma. Ook open, dus vrij toegankelijk voor iedere belangstellende.

Verder stond in een tweetal diensten het jubileum centraal.

Ten slotte is er onze jubileumactie voor een duofiets voor de Stichting Welzijn Ouderen in Haren.

Contactpersonen voor de jubileumactiviteiten: G. Christians, 050-534 99 59 en G. Zijlstra, 050-534 76 58.

 

Verslagen van de open activiteiten

 

De eerste activiteit was een lezing op dinsdagavond 5 februari door prof. dr. Arjo Klamer.

Onderwerp: “Overvloed en onbehagen”.

Eén van de meest fundamentele vragen voor het menselijk bestaan is: “Waar gaat het om in het  leven?”

Prof. Klamer constateert dat er in de Westerse samenleving een oneven­wichtigheid heerst. Hij ziet econo­mische waarden domineren in het maatschappelijke leven. Het uitgangspunt voor beleid is: hoe meer economische overvloed, hoe meer menselijk geluk. Maar onderzoek wijst het tegendeel uit. Waarom zijn we dan toch zo gefixeerd op economische groei? Omdat die groei gemakkelijk te meten is. Dat geldt niet voor sociale en culturele factoren. Die laten zich nauwelijks of niet in cijfers uitdrukken. Toch zullen we rekening moeten houden met die factoren, willen we een adequaat perspectief ontwikkelen op het goede leven en een goede samenleving. Zolang men in het beleid die factoren buiten beschouwing laat, zal de bevolking blijven worstelen met een gevoel van onbehagen.

Zijn opvatting is dat als we goed willen leven het niet in de eerste plaats om geld gaat, maar om sociale zaken, zoals vriendschap, zorg en aandacht, en uiteindelijk vooral om culturele of spirituele zaken ofwel om iets wat zin geeft aan het leven. Daarmee wil hij niet beweren dat economie er niet toe doet. Alleen, economie kan nooit het doel zijn, waar het leven of een organisatie om draait. Het is niet meer en niet minder dan een middel. Dus moeten we buiten de economie opereren om dat wat echt van waarde is te verwezenlijken. Niet een sterke economie of een doeltreffende overheid bepaalt de kwaliteit van het leven, maar een vitale en krachtige samenleving.

Prof. dr. Arjo Klamer is hoogleraar in de economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Klik hier voor het verslag van deze zeer boeiende avond.

 

Een tweede activiteit was een voorstelling op dinsdagavond 18 maart door Manjo Joosten, voordrachtskunstenaar en verteller.

Hij vertelde ons “De Alchemist”, naar een boek van Paulo Coelho.

Een Andalusische schaapherder heeft een droom gehad. Bij de piramiden in Egypte zou een schat voor hem begraven liggen. Hij verlaat de kudde om zijn droom te volgen. Tijdens zijn reis ontmoet hij een oude man, een Engelsman, een kristalverkoper, het meisje Fatima en ten slotte de alchemist. Vele malen wordt hij voor de keus gesteld door te gaan of terug te keren naar zijn schapen in het veld. Zijn liefde voor Fatima maakt het hem nog moeilijker zijn zoektocht voort te zetten. Als de alchemist hem duidelijk maakt dat liefde nooit iemand verhindert zijn eigen legende te volgen en vooral te blijven luisteren naar zijn hart, bereikt hij na een tocht vol beproevingen zijn doel.

Een inspirerend verhaal over geloven in dromen, je eigen weg gaan en de kracht van de liefde.

Manjo Joosten is voordrachtskunstenaar en verteller. Hij is intensief geschoold in spreken en heeft meegewerkt aan diverse literaire theaterprogramma's; ook bij deze voorstelling staat het gesproken woord centraal. Door minimaal gebruik van visuele effecten maar des te meer van het woord en gebaar stelt hij de toeschouwer in staat zijn eigen beelden te maken.

In De Alchemist vormt de live gespeelde gitaarmuziek van Gijs Batelaan een geïntegreerd onderdeel van de voorstelling.

 

De laatste open activiteit was een voorstelling op donderdagavond 6 november door Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog en de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer: “Schilderijen en muziek rond de Psalmen van de opgang”.

De Psalmen 120 tot en met 134 staan bekend als de liederen van de opgang, gezongen op weg naar één van de grote feesten in Jeruzalem. Ruud Bartlema, predikant en beeldend kunstenaar (o.a. schepper van het kunstwerk in onze kerk) las de psalmen en vertelde erover bij de beelden die hij liet zien van de prachtige schilderijen, die hij bij deze psalmen gemaakt heeft. Vervolgens werden die psalmen ook ten gehore gebracht door de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat die onder leiding van Gerrit Jan Niemeijer een heel hoog niveau bereikt.

 

Terugblik op de Jubileumdienst 20 april

 

Vijftig jaar gemeente

 

Wij vierden zondag 20 april - in een bomvolle kerk - dat we vijftig jaar geleden als zelfstandige gemeente in Haren zijn begonnen. Het werd een zeer feestelijke en inspirerende dienst met onze beide voorgangers, dominee Klaas van der Werf en pastoraal werker Heleen Kieft-van der Sande, het Groninger Doopsgezind Koor en onze organisten, Matty Niemeijer-Nieuwenhuijse en Philip Kiemel die naast het orgel, ook piano en bariton bespeelden. Zij werden door de voorzitter Marianne Jansen extra in het zonnetje gezet, omdat Matty al ruim 40 jaar vaste organist bij ons is en Philip 20 jaar.

Voor de aanwezigen was er een jubileumboek: “Zie naar ons …” - 50 jaar doopsgezind gemeenteleven in Haren. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan onze leden H. Klamer-Hamstra en A.Ph. Woudsma-Lutgendorp, die al vanaf het begin bij de gemeente betrokken zijn.

Na afloop van de dienst konden we in een feesttent op het parkeerterrein gezellig bijpraten onder het genot van koffie met gebak, een hapje en drankje en felicitaties in ontvangst nemen van o.a. ‘moedergemeente’ Groningen en de GDS, het samenwerkingsverband van de gemeenten in Groningen en Drenthe.

Voor de kinderen was er een speciaal (theater)programma. Ze hadden zich prachtig uitgedost en voerden een dansje op.

 

Foto-impressie van de jubileumdienst       Jubileumpreek ds. K. van der Werf

 

 

Viering op 15 juni

 

Samen

 

Op zondag 15 juni was er in dit jubileumjaar weer een bijzondere gemeenteactiviteit.

Een viering voor iedereen, van alle leeftijden in onze kerk.

Deze dag, van 10.00 - 13.30 uur, stond in het teken van gemeenteopbouw.

Ds. Klaas van der Werf ging in een speciale dienst voor met veel zang, ook van nieuwe liederen.

De kinderen hadden de laatste zondagsschool­bijeenkomst van het seizoen.

Na de gezamenlijke koffie ging een theater­gezelschap met ons allen aan de slag met het thema “Samen”.

Van zondagsschool, 30+ kring, zusterkring tot kerkenraad.

We hebben met elkaar veel plezier gemaakt en veel gelachen.

Natuurlijk was er wat lekkers bij de koffie, konden we een glaasje drinken en aansluitend ook lunchen.

Alles “thuis”, in de eigen kerk. De ontmoeting stond centraal en dat is ook volledig tot zijn recht gekomen.

 

Foto-impressie van het samenzijn na de dienst

 

 

Onze Jubileumactie

 

 

Actie duofiets

 

Omdat de doopsgezinde gemeente zich sterk betrokken voelt bij de Harense dorpsgemeenschap, wilde zij in haar jubileumjaar daar ook daadwerkelijk een bijdrage aan leveren.

In de jubileumdienst is met een collecte een actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een duofiets ten behoeve van de Stichting Welzijn Ouderen Haren, nu Stichting Torion.

Met deze duofiets is het voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, mogelijk er samen op uit te gaan met een familielid of andere begeleider en - anders dan bij een tandem - gezellig naast elkaar. Even lekker naar buiten, je kunt boodschappen doen en bent even uit je isolement.

Het geld voor een duofiets (zo’n € 4000) is ingezameld en op maandagmiddag 20 april 2009 kon de fiets in de kerk overhandigd worden aan Torion door onze voorzitter Marianne Jansen.

 

   

 

Zaterdag 25 april is de duofiets gepresenteerd op de welzijnsbeurs voor senioren in en bij ’t Clockhuys. Bezoekers van de  beurs konden proefritten maken met vrijwilligers van de doopsgezinde gemeente en medewerkers van Torion.

 


 

Informatie over andere activiteiten     Meer over onze geschiedenis     Home