Contactgegevens Doopsgezinde Gemeente Haren

 

Kerkgebouw

Nieuwe Stationsweg 1

9751 SZ  Haren

Å 050-534 99 57

Secretariaat

Potgieterlaan 10

9752 EX  Haren

Å 050-534 87 34

Predikant

ds. Klaas van der Werf

Å 0511-54 32 70

Kerkenraad

 

 

Voorzitter

Lucia Salomons-Amelo

Å 050-534 91 65

Secretaris

Mads Haadsma-van der Molen

Å 050-534 87 34

Lid

Jantiena de Vries-Durksz

Å 050-534 82 27

Boekhouding

 

 

Administrateur

Roelof Nienhuis

Å 050-534 01 09

Rekeningen

Boekhouder (bank)

Boekhouder (oude giro)

Fonds Jeugdwerk

Adoptiekinderen

NL66 ABNA 0210 2561 84

NL76 INGB 0000 8267 41

NL69 RABO 0315 8106 37

NL36 INGB 0750 3860 37

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Haren

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Haren

t.n.v. Jeugdfonds Doopsgezinde Gemeente Haren

t.n.v. L. Huizinga

Ledenadministratie en preekbeurtenplanning 

Pieter Jan Haadsma

Å 050-534 87 34

Organisten

Matty Niemeijer-Nieuwenhuijse

Å 050-534 70 92

Philip Kiemel

Å 050-549 21 88

Redactie Doopsgezind
Gemeenteblad

Loek Huizinga

Å 050-534 84 54

Jantiena de Vries-Durksz

Å 050-534 82 27

Kerkmeester

Geert Christians

Å 050-534 99 59

Mail uw vragen en opmerkingen over de website naar de webmaster  (Pieter Jan Haadsma)

(Sluit de pagina om terug te keren)