Contactgegevens Doopsgezinde Gemeente Haren

 

Kerkgebouw

Nieuwe Stationsweg 1

9751 SZ  Haren

Å 050-534 99 57

Secretariaat

Potgieterlaan 10

9752 EX  Haren

Å 050-534 87 34

Predikant

ds. Klaas van der Werf

Å 0511-54 32 70

Kerkenraad

 

 

Voorzitter

Hendrik Blanksma

Secretaris

Mads Haadsma-van der Molen

Lid

Jantiena de Vries-Durksz

Lid

Tonny van Rede-van der Mei

 

 

 

 

Boekhouding

 

 

Administrateur

Roelof Nienhuis

Rekeningen

Boekhouder (bank)

NL66 ABNA 0210 2561 84

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Haren

Boekhouder (oude giro)

NL76 INGB 0000 8267 41

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Haren

Ledenadministratie en preekbeurtenplanning 

Pieter Jan Haadsma

Å 050-534 87 34

Organisten

Matty Niemeijer-Nieuwenhuijse

Philip Kiemel

Redactie Doopsgezind
Gemeenteblad, Haren

Jantiena de Vries-Durksz

mail: redactie.dgharen@gmail.com

Kerkmeesters

Anco de Vries
Roelof Nienhuis

Mail uw vragen en opmerkingen over de website naar de webmaster  (Pieter Jan Haadsma)

(Sluit de pagina om terug te keren)