Activiteiten Doopsgezinde Gemeente Haren           Agenda

 

Kerkdiensten

Er wordt bijna elke zondag om 10 uur een kerkdienst gehouden. Naast de eigen predikant gaan in de dienst ook regelmatig gastpredikanten voor. Na de dienst wordt altijd gezamenlijk koffie gedronken en de kanselbloemen worden naar iemand gebracht, die wat extra aandacht verdient. Soms gaan wij op bezoek bij een andere gemeente, in dat geval is er geen dienst in onze eigen kerk.

Van eind juni tot eind augustus worden de diensten gehouden samen met de vrijzinnige protestanten om en om bij hen en bij ons.

Zie de pagina preekrooster voor alle kerkdiensten in 2017.

 

Zondagsschool

Gelijktijdig met de kerkdienst wordt - buiten de schoolvakanties – om de veertien dagen zondagschool gehouden.

Kinderen van 4-12 jaar zijn daar hartelijk welkom!

Zie de pagina zondagsschool, ook voor de data in 2016-2017.

Zo nodig is er ook een crčche voor de allerkleinsten.

Contactpersonen voor de zondagsschool zijn jeugdwerkadviseur: Yvette Krol, tel. 06-141 11 847

en voor de gemeente: Anne-Geertje Hoekema-Riepma, tel. 050-314 66 30.

 

Zusterkring

De zusterkring heeft in 2007 haar 40-jarig jubileum gevierd met de gemeente. Fenna Tilstra, toen voorzitster, heeft de geschiedenis van die 40 jaar heel lezenswaardig samengevat in een 'Terugblik'.

Het seizoen 2016/2017 begint na de zomervakantie met het jaarlijkse reisje op: woensdag 31 augustus 2016, 13.30 uur start bij fam. Reidinga Leeuwerikweg 7, Paterswolde.

Daarna zijn er weer maandelijkse bijeenkomsten op maandagmiddag in de Voorhof bij de kerk om 14.30 uur:

12 september 2016; 10 oktober; 21 november; 9 januari om 14.00 uur met viering 50-jarig bestaan; 13 februari; 13 maart en 8 mei.
Op 4 april is er een regionale studiedag in Haren, zie hieronder.

Ook verzorgt de zusterkring jaarlijks een adventsavond voor de hele gemeente.

De adventsavond was in 2016 op woensdag 14 december om 19.30 uur. Hieraan werkte het Doopsgezind Koor mee en is samen met de gemeente het kerstoratorium ‘de Appelbloesem’ uitgevoerd.

Van een eerdere adventsavond zijn foto’s beschikbaar.

Het Doopsgezind Vrouwenwerk (de LFDZ, de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen), verzorgt o.a. regionale studiedagen/ontmoetingsdagen.

De studiedag in de doopsgezinde kerk in Haren in 2017 is op dinsdag 4 april.

De secretaresse, Ria Dijkman, (tel. 0598-324 663) geeft graag nadere informatie over de zusterkring.

 

Themaochtend

De themaochtenden met ds. Van der Werf (tel. 0511-543 270) kennen enthousiaste deelnemers, die veel opsteken bij deze ‘leerhuis’ bijeenkomsten. Ze zijn ’s morgens doorgaans op de eerste dinsdag van de maand in de Voorhof bij de kerk.

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom.

Bijeenkomsten tweede helft 2016: dinsdag 9 augustus (i.p.v. 2 augustus), 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december; aanvang 09.45 uur in de Voorhof.

Bijeenkomsten eerste helft 2017: ook weer in principe de eerste dinsdag van de maand: 3 januari, 7 februari, 7 maart, maar 12 april, dan weer 2 mei, 6 juni, en 4 juli.

 

Wijkbijeenkomsten

Ds. Van der Werf (tel. 0511-543 270) leidt ook een kring in Eelde/Paterswolde.

Contactadres is de familie Reidinga, Leeuwerikweg 7, Paterswolde (tel. 050-309 25 88).

Op 15 november 2016 was er een wijkbijeenkomst met ds. Van der Werf bij de fam. Reidinga, Leeuwerikweg 7.

Dinsdag 21 maart 2017 is er een bijeenkomst bij de fam. Rietema, Hortensiaweg 1. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

 

30+

In deze groep wordt over allerlei maatschappelijke en geestelijke thema's gesproken, doorgaans bij een van de deelnemers thuis. Maar ook wordt wel samen gegeten of een andere activiteit ondernomen.

Contactpersoon is Ellen van Agthoven (tel. 050-534 08 59).

Data 2016/2017:

Donderdag 22 september 2016 bij Tonny

Donderdag 10 november 2016 bij Ineke

Donderdag 8 december 2016 bij Anne-Geertje

Donderdag 26 januari 2017 bij Hendrik

Donderdag 9 maart 2017 bij Ellen

Donderdag 20 april 2017 bij Marianne

Donderdag 22 juni 2017 afsluiting

 

Quiltgroep

Sinds 2012 komt een aantal enthousiaste liefhebbers van quilten, zowel uit Groningen als Haren, regelmatig in de Voorhof bijeen. Nadere informatie bij Saakjen van Hoorn, 050-5256923 of Tineke Koorn, 050-5347887.

Data: in principe om de veertien dagen om 19.30 uur. Zie de Agenda voor al vastgestelde data.

 

Gemeenteblad
Het Doopsgezind Gemeenteblad is een maandelijkse uitgave van de doopsgezinde gemeenten Groningen en Haren en sinds kort ook van Assen en Eenrum. Voorgangers van de gemeenten en ook anderen schrijven een actueel hoofdartikel. Het bevat verder de agenda voor de gemeenten, informatie over activiteiten, verslagen en allerlei andere artikelen.

Er is een redactie met leden van Groningen en Haren, waarbij kopij (als Word-document) kan worden ingeleverd, doorgaans op een woensdag in de eerste helft van de maand. Het nieuwe nummer verschijnt dan een week later.

Redactievergaderingen in 2017: donderdag 12 januari (met overleg predikanten over hoofdartikelen) en verder op woensdag 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni, niet in juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 december.

 

Open activiteiten in 2016-2017

We hebben de afgelopen jaren regelmatig ‘open lezingen’ georganiseerd met een algemeen karakter en voor ieder toegankelijk.

Ook voor het seizoen 2016-2017 worden er dergelijke activiteiten georganiseerd.

Belangstellenden zijn weer van harte welkom.

Data in het najaar 2016 en in het voorjaar 2017:

donderdag 13 oktober: Prof Hans Renner: Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?

donderdag 2 februari 2017: Marianne Vogel: Wandeling in Berlijn. Cultuur-historische kijk op Berlijn.

donderdag 6 april 2017: Paul van Tongeren: De verzetsgroep 2000.  De enige kerkelijke verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog en de enige door een vrouw - Jacoba van Tongeren - geleide verzetsgroep.

Informatie over deze open avonden najaar 2016 en voorjaar 2017

 

 

Hieronder informatie over vorige programma’s.

 

Open activiteiten najaar 2015/voorjaar 2016

Er waren drie activiteiten met het themaBeleefde werkelijkheid.

Informatie over deze open avonden najaar 2015 en voorjaar 2016

 

Open activiteiten voorjaar 2015 ‘Opstandig’

Er waren drie activiteiten met het thema ‘Opstandig’.

Informatie over deze open avonden in het voorjaar van 2015

 

Open activiteiten november 2013/mei 2014 ‘Leven met tijd’

In het seizoen 2013/2014 zijn er vier activiteiten georganiseerd met als thema ‘Leven met tijd’.

De informatie over de open lezingen 2013-2014 vindt u hier

 

Open activiteiten 2012/2013 ‘De mens en de kunst’

Onder het thema De mens en de kunst’ bood de doopsgezinde gemeente het afgelopen seizoen 4 momenten om op verschillende manieren onze verhouding tot kunst te beleven en vorm te geven.

 

Zondag 7 oktober 2012, 10.00 uur: Dienst in het teken van verbeelding

Verbeelding van verhalen, emoties, hoop en geloof. We stellen ons het volgende voor:

Een verhaal, uit de bijbel, u aangereikt of een door uzelf gekozen verhaal, misschien een tekst uit de bijbel, een zin die u aanspreekt, proberen we te verbeelden met verf, of met woorden.

We maken geschilderde of geschreven schilderijen die iets uitdrukken wat we in dat verhaal, in die tekst hebben gehoord, of waardoor we zijn geraakt.

Natuurlijk worden we een beetje wegwijs gemaakt in een paar verhalen en we worden wegwijs gemaakt in het schilderen. Het eerste door ds. Gabe Hoekema en het tweede door Marjolein Uitham, die deskundig is op het gebied van het schilderen.

Na een uur werken wordt zichtbaar wat we gedaan hebben of nog aan het doen zijn. We hangen het op en wellicht wordt er wat bij gezegd.

We sluiten vervolgens de dienst af en drinken een kopje koffie met elkaar.

Een gewone dienst, nee dat niet. Een ongewone dienst, nee, want we zijn met elkaar bezig om te beleven en te verbeelden wat ons raakt in het verhaal of in de tekst. En we delen dat met elkaar. Zo zijn we eigenlijk een fantastische gemeente omdat we onze gedachten en gevoelens delen met elkaar. Een bijzondere en eigenlijk heel normale manier van samen geloven. Was dat niet doopsgezind?

 

De andere activiteiten over dit thema zijn open avonden:

 

Donderdag 8 november 2012, 20.00 uur: Schilderingen in de oude Groningse kerken, drs. Saskia van Lier

Drs. Saskia van Lier laat zien hoe religie en kunst met elkaar ver­bonden zijn in de oude Groninger kerken.

In Groningen zijn bijzonder veel schilderingen bewaard gebleven.

Wat is de betekenis van de muur- en gewelfschilderingen?

Wat zegt dat over de geloofsthema's die voor mensen belangrijk waren?

Saskia van Lier heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Groningen.
Zij heeft zich gespecialiseerd in het middeleeuwse christendom en in de kerkbouw en de iconografie.
Zij heeft bijdragen geleverd aan het boek over de Groninger kerken: De Groninger Cultuurschat.

Drs. Saskia van Lier geeft colleges aan HOVO te Groningen en verzorgt - ook op verzoek - excursies langs Groninger kerken.

 

Donderdag 24 januari 2013, 20.00 uur: De invloed van kunst op mensen, drs. Petra Bolhuis

Deze titel roept bij een filosoof onmid­dellijk een aantal vragen op. Vragen zoals: ‘wat is invloed, wat is kunst en wat zijn mensen?’

Is invloed hetzelfde als werking op?

Is kunst iets wat ons raakt en over welke kunstvormen hebben we het: schilderkunst, beeldhouwkunst en doet levenskunst ook mee?

En waarom invloed op mensen? Is er iets aan mensen waardoor we kunnen of moeten veronderstellen dat zij kunst anders ervaren dan dieren?

In haar inleiding zal mevrouw Bolhuis dieper op deze vragen ingaan.

Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog

Zij heeft een filosofische praktijk waarbinnen zij ook pedagogische ondersteuning geeft.

Daarnaast doceert zij filosofie aan de Seniorenacademie/HOVO in Groningen, Drenthe en Amsterdam.

 

Donderdag 14 maart 2013, 20.00 uur: Deze avond staat in het teken van de grote impact die muziek op mensen kan hebben.

 

Open activiteiten/gemeenteavonden voorgaand seizoen 2011/2012

Wij hebben ons aangesloten bij het thema Eigen weg - Eigen wijs, waaronder de doopsgezinde broederschap een aantal jubilea viert in het jaar 2011. Onze gemeente heeft dit thema vorm en inhoud gegeven met vier bijeenkomsten (steeds op donderdagavond) over eigenzinnig, vrijzinnig, wat betekent dat voor de toekomst?

10 november 2011: Een gedachtewisseling over: Geloven met of zonder God. Ingeleid door Gabe Hoekema.

19 januari 2012: Spiritualiteit in dopers perspectief. Ingeleid door ds. Iris Speckman, doopsgezind predikante in Almere.

16 februari 2012: Anna Zernike, eerste vrouwelijke predikant. Tot leven gebracht door ds. Korneel Roosma-de Vries uit Stiens.

22 maart 2012: Een gedachtewisseling over: Spiritualiteit en ethiek. Ingeleid door ds. Gerke van Hiele uit Wageningen.

 

Enkele samenvattingen van eerder gehouden ‘Open lezingen’

In het voorjaar 2009 is een lezing gehouden Koersen op weg naar de toekomst met dr. Eginhard Meijering, remonstrants predikant en oud-lector aan de Universiteit Leiden. Hij is de auteur van Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw en Het roer moet om.

Samenvatting.

 

In 2007 organiseerde de gemeente drie open lezingen met drs. L. Kooistra, filosoof en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad over 'De deugden in ons midden'. Er wordt in onze tijd veel gesproken over waarden en normen. De behoefte aan bezinning over moraal, dat wil zeggen over onze gedragsregels, is blijkbaar groot. We zoeken een antwoord op de vragen: 'Hoe kunnen we op een goede, verantwoorde manier leven, hoe krijgen we een goede samenleving?' en 'Welke waarden en normen hebben we daarvoor nodig?' Vragen die in alle tijden gesteld zijn.
Samenvatting open lezingen 2007.

 

Deze serie lezingen kan worden gezien als een vervolg op de open lezingen van 2006: 'Ideaal en werkelijkheid. Op zoek naar een betere wereld'. De inleiders waren toen: drs. A. R. van Wijk, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam en rector van het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam, dr. H. Nobel, theoloog, predikant en docent aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden en drs. L. Kooistra, filosoof en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Samenvatting open lezingen 2006.

 

De GDS (de Groninger Doopsgezinde Sociëteit, de kring van doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland) houdt ook regelmatig cursussen en lezingen in de regio, vaak in onze kerk. In dit kader hield ds. Henk Leegte uit Amsterdam op 29 maart 2007 een inleiding over zijn ervaringen met gemeenteverandering en -vernieuwing.

Samenvatting bijeenkomst met ds. Henk Leegte.

 

Jubileumactiviteiten gehouden in 2008

In 2008 was het vijftig jaar geleden dat wij als zelfstandige gemeente in Haren zijn begonnen en was het veertig jaar geleden dat ons kerkgebouw in gebruik is genomen. Vandaar een speciaal feestelijk jubileumprogramma in 2008 met o.a prof. Arjo Klamer, Manjo Joosten, Ruud Bartlema en de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer en enkele bijzondere diensten.

Meer informatie en verslagen op de pagina Jubileumactiviteiten 2008.

 

 

Mail al uw toevoegingen, vragen en opmerkingen naar de webmaster

 

Agenda met alle activiteiten     Home