Activiteiten Doopsgezinde Gemeente Haren           Agenda

 

Kerkdiensten

Er wordt bijna elke zondag om 10 uur een kerkdienst gehouden. Naast de eigen predikant gaan in de dienst ook regelmatig gastpredikanten voor. Na de dienst wordt altijd gezamenlijk koffie gedronken en de kanselbloemen worden naar iemand gebracht, die wat extra aandacht verdient. Soms gaan wij op bezoek bij een andere gemeente, in dat geval is er geen dienst in onze eigen kerk.

Van eind juni tot eind augustus worden de diensten gehouden samen met de vrijzinnige protestanten om en om bij hen en bij ons.

Zie de pagina preekrooster voor alle kerkdiensten.

 

Zondagsschool

Ongeveer een keer per maand is er zondagsschool online.

Kinderen van 4-12 jaar zijn daarbij hartelijk welkom!

Contactpersonen voor de zondagsschool zijn jeugdwerkadviseur: Yvette Krol, tel. 06-141 11 847

en voor de gemeente: Anne-Geertje Hoekema-Riepma, tel. 050-314 66 30.

 

Zusterkring

De zusterkring komt in de regel op de 2e maandag van de maand om 14.00 uur in de Voorhof bijeen. Zie de Agenda.

Ook verzorgt de zusterkring jaarlijks een adventsbijeenkomst voor de hele gemeente.

Dit jaar op zondag 19 december 2021 om 16.00 uur.

Van een eerdere adventsavond zijn foto’s beschikbaar.

De secretaresse, Ria Dijkman, (tel. 0598-324 663) geeft graag nadere informatie over de zusterkring.

De zusterkring heeft in 2007 haar 40-jarig jubileum gevierd met de gemeente. Fenna Tilstra, toen voorzitster, heeft de geschiedenis van die 40 jaar heel lezenswaardig samengevat in een 'Terugblik'.

 

Themaochtend

De themaochtenden met ds. Van der Werf (tel. 0511-543 270) kennen enthousiaste deelnemers, die veel opsteken bij deze ‘leerhuis’ bijeenkomsten.
Ze zijn ’s morgens op de eerste dinsdag van de maand in de Voorhof bij de kerk. Zie de Agenda.

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom.

 

30+

In deze groep wordt over allerlei maatschappelijke en geestelijke thema's gesproken, doorgaans bij een van de deelnemers thuis. Maar ook wordt wel samen gegeten of een andere activiteit ondernomen.

Zie de Agenda. Contactpersoon is Ellen van Agthoven (tel. 050-534 08 59).

 

Quiltgroep

Sinds 2012 komt een aantal enthousiaste liefhebbers van quilten uit het GDS-gebied regelmatig op woensdagavond in de Voorhof bijeen. Nadere informatie bij Saakjen van Hoorn, 050-525 69 23 of bij Jantiena de Vries-Durksz, 050- 534 82 27.

 

Gemeenteblad
Het Doopsgezind Gemeenteblad is een maandelijkse uitgave van de gemeenten Groningen en Haren. Voorgangers van de gemeenten en ook anderen schrijven een actueel hoofdartikel. Het bevat verder de agenda’s van de gemeenten, informatie over activiteiten, verslagen en allerlei andere artikelen.

Er is een redactie met leden van Groningen en Haren, waarbij kopij (als Word-document) kan worden ingeleverd voor elke redactievergadering. Zie de Agenda.

Het nieuwe nummer verschijnt dan een week later. Redactie voor Haren: J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ Haren, tel 050- 534 82 27, e-mailadres: jantienadurksz@home.nl

 

Noordelijk Doopsgezind Koor

Sinds september 2017 zijn de al lang bestaande doopsgezinde koren van Groningen (waar ook leden van Haren in meezingen) en Roden samengegaan onder de naam Noordelijk Doopsgezind Koor. De dirigente is Jellie Alkema. Het repertoire is heel divers. Het nieuwe koor zal regelmatig meewerken aan vieringen in doopsgezinde gemeenten in het GDS-gebied, maar een optreden elders behoort ook tot de mogelijkheden.
Het koor repeteert op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in de kerk van Roden of Haren. Zie de Agenda.

Aspirant leden uit het hele GDS-gebied zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de dirigente: Jellie Alkema 0594-513001 of jalkema@hetnet.nl

 

Mail al uw toevoegingen, vragen en opmerkingen naar de webmaster

 

Agenda met alle activiteiten     Home