Activiteiten Doopsgezinde Gemeente Haren           Agenda

 

Kerkdiensten

Er wordt bijna elke zondag om 10 uur een kerkdienst gehouden. Naast de eigen predikant gaan in de dienst ook regelmatig gastpredikanten voor. Na de dienst wordt altijd gezamenlijk koffie gedronken en de kanselbloemen worden naar iemand gebracht, die wat extra aandacht verdient. Soms gaan wij op bezoek bij een andere gemeente, in dat geval is er geen dienst in onze eigen kerk.

Van eind juni tot eind augustus worden de diensten gehouden samen met de vrijzinnige protestanten om en om bij hen en bij ons.

Zie de pagina preekrooster voor alle kerkdiensten.

 

Zondagsschool

Gelijktijdig met de kerkdienst wordt - buiten de schoolvakanties – om de veertien dagen zondagschool gehouden.

Kinderen van 4-12 jaar zijn daar hartelijk welkom!

Zie de pagina zondagsschool, ook voor de data.

Contactpersonen voor de zondagsschool zijn jeugdwerkadviseur: Yvette Krol, tel. 06-141 11 847

en voor de gemeente: Anne-Geertje Hoekema-Riepma, tel. 050-314 66 30.

 

Zusterkring

De zusterkring heeft in 2007 haar 40-jarig jubileum gevierd met de gemeente. Fenna Tilstra, toen voorzitster, heeft de geschiedenis van die 40 jaar heel lezenswaardig samengevat in een 'Terugblik'.

Het seizoen 2019/2020 begint na de zomervakantie met het jaarlijkse reisje op: woensdag 28 augustus 2019, vertrek vanuit de Voorhof.

Daarna zijn er weer maandelijkse bijeenkomsten op maandagmiddag in de Voorhof bij de kerk om 14.00 uur op: 9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november 2019.

Ook verzorgt de zusterkring jaarlijks een adventsavond voor de hele gemeente.

In 2019 is de adventsavond op dinsdag 17 december om 19.30 uur.

Van een eerdere adventsavond zijn foto’s beschikbaar.

De secretaresse, Ria Dijkman, (tel. 0598-324 663) geeft graag nadere informatie over de zusterkring.

 

Themaochtend

De themaochtenden met ds. Van der Werf (tel. 0511-543 270) kennen enthousiaste deelnemers, die veel opsteken bij deze ‘leerhuis’ bijeenkomsten.
Ze zijn ’s morgens op de eerste dinsdag van de maand in de Voorhof bij de kerk.

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom.

Bijeenkomsten in 2019: dinsdag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december; aanvang 09.45 uur.

 

Wijkbijeenkomsten

Ds. Van der Werf (tel. 0511-543 270) leidt ook een kring in Eelde/Paterswolde.

Contactadres is de familie Reidinga, Leeuwerikweg 7, Paterswolde (tel. 050-309 25 88).

In het najaar is er een wijkbijeenkomst met ds. Van der Werf bij de fam. Reidinga, Leeuwerikweg 7 op 13 november om 14.00 uur.

In het voorjaar is er een bijeenkomst bij de fam. Rietema, Hortensiaweg 1.

 

30+

In deze groep wordt over allerlei maatschappelijke en geestelijke thema's gesproken, doorgaans bij een van de deelnemers thuis. Maar ook wordt wel samen gegeten of een andere activiteit ondernomen.

Contactpersoon is Ellen van Agthoven (tel. 050-534 08 59).

Data 2019/2020: woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur bij Yvette en Hendrik Jan; woensdag 27 november bij Tineke en Gerlof; woensdag 8 januari 20.00 uur bij Ellen; woensdag 26 februari 20.00 uur bij Hendrik; dinsdag 1 april 20.00 uur bij Tonny; donderdag 13 mei 20.00 uur bij Marianne; vrijdag 3 juli afsluiting.

 

Quiltgroep

Sinds 2012 komt een aantal enthousiaste liefhebbers van quilten, zowel uit Groningen als Haren, regelmatig in de Voorhof bijeen. Nadere informatie bij Saakjen van Hoorn, 050-525 69 23 of bij Jantiena de Vries-Durksz, 050- 534 82 27.

Data: In principe om de veertien dagen om 19.30 uur. Nieuwe seizoen 2019/2020: 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2019; overige data volgen.

 

Gemeenteblad
Het Doopsgezind Gemeenteblad is een maandelijkse uitgave van de gemeenten Groningen en Haren en sinds kort ook van Assen en Eenrum. Voorgangers van de gemeenten en ook anderen schrijven een actueel hoofdartikel. Het bevat verder de agenda’s van de gemeenten, informatie over activiteiten, verslagen en allerlei andere artikelen.

Er is een redactie met leden van Groningen en Haren, waarbij kopij (als Word-document) kan worden ingeleverd voor elke redactievergadering.

Redactievergaderingen in 2019: donderdag 10 januari (met overleg predikanten over hoofdartikelen) en verder op:

woensdag 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december en donderdag 9 januari 2020.

Het nieuwe nummer verschijnt dan een week later.

Redactie voor Haren:

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC Haren, tel 050-534 84 54, e-mailadres: loek.berny@gmail.com

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ Haren, tel 050- 534 82 27, e-mailadres: jantienadurksz@home.nl

 

Noordelijk Doopsgezind Koor

Sinds september 2017 zijn de al lang bestaande doopsgezinde koren van Groningen (waar ook leden van Haren in meezingen) en Roden samengegaan onder de naam Noordelijk Doopsgezind Koor. De dirigente is Jellie Alkema. Het repertoire is heel divers. Het nieuwe koor zal regelmatig meewerken aan vieringen in doopsgezinde gemeenten in het GDS-gebied, maar een optreden elders behoort ook tot de mogelijkheden.
Het koor repeteert op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur, in de oneven maanden in de kerk in Roden en in de even maanden in Haren.

Aspirant leden uit het hele GDS-gebied zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de dirigente: Jellie Alkema 0594-513001 of jalkema@hetnet.nl

 

Open activiteiten

We hebben de afgelopen jaren regelmatig ‘open avonden’ georganiseerd met een algemeen karakter en voor ieder toegankelijk.

Door het ruime aanbod elders, o.a. in het Witte Kerkje in Haren en het DoReCafé in Groningen, waarmee onze avonden soms concurreerden, hebben we besloten voorlopig geen eigen activiteiten te organiseren.

 

Hieronder informatie over vorige programma’s.

 

Informatie over de open avond op 15 februari 2018 met prof. dr. Erik Borgman over: Wat kan de samenleving voor de kerk betekenen.

Informatie over de open avond op 9 november 2017 met Petra Bolhuis over: Kwetsbaarheid.

Eerdere activiteiten in het voorjaar 2017 en het najaar 2016  waren:

donderdag 6 april 2017: Paul van Tongeren: De verzetsgroep 2000.  De enige kerkelijke verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog en de enige door een vrouw - Jacoba van Tongeren - geleide verzetsgroep.

donderdag 2 februari 2017: Marianne Vogel: Wandeling in Berlijn. Cultuur-historische kijk op Berlijn.

donderdag 13 oktober 2016: Prof Hans Renner: Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?

Informatie over deze open avonden voorjaar 2017 en najaar 2016

 

Open activiteiten najaar 2015/voorjaar 2016

Er waren drie activiteiten met het themaBeleefde werkelijkheid.

Informatie over deze open avonden najaar 2015 en voorjaar 2016

 

Open activiteiten voorjaar 2015 ‘Opstandig’

Er waren drie activiteiten met het thema ‘Opstandig’.

Informatie over deze open avonden in het voorjaar van 2015

 

Open activiteiten november 2013/mei 2014 ‘Leven met tijd’

In het seizoen 2013/2014 zijn er vier activiteiten georganiseerd met als thema ‘Leven met tijd’.

De informatie over de open lezingen 2013-2014 vindt u hier

 

Open activiteiten 2012/2013 ‘De mens en de kunst’

Onder het thema De mens en de kunst’ bood de doopsgezinde gemeente het afgelopen seizoen 4 momenten om op verschillende manieren onze verhouding tot kunst te beleven en vorm te geven.

 

Zondag 7 oktober 2012, 10.00 uur: Dienst in het teken van verbeelding

Verbeelding van verhalen, emoties, hoop en geloof. We stellen ons het volgende voor:

Een verhaal, uit de bijbel, u aangereikt of een door uzelf gekozen verhaal, misschien een tekst uit de bijbel, een zin die u aanspreekt, proberen we te verbeelden met verf, of met woorden.

We maken geschilderde of geschreven schilderijen die iets uitdrukken wat we in dat verhaal, in die tekst hebben gehoord, of waardoor we zijn geraakt.

Natuurlijk worden we een beetje wegwijs gemaakt in een paar verhalen en we worden wegwijs gemaakt in het schilderen. Het eerste door ds. Gabe Hoekema en het tweede door Marjolein Uitham, die deskundig is op het gebied van het schilderen.

Na een uur werken wordt zichtbaar wat we gedaan hebben of nog aan het doen zijn. We hangen het op en wellicht wordt er wat bij gezegd.

We sluiten vervolgens de dienst af en drinken een kopje koffie met elkaar.

Een gewone dienst, nee dat niet. Een ongewone dienst, nee, want we zijn met elkaar bezig om te beleven en te verbeelden wat ons raakt in het verhaal of in de tekst. En we delen dat met elkaar. Zo zijn we eigenlijk een fantastische gemeente omdat we onze gedachten en gevoelens delen met elkaar. Een bijzondere en eigenlijk heel normale manier van samen geloven. Was dat niet doopsgezind?

 

De andere activiteiten over dit thema zijn open avonden:

 

Donderdag 8 november 2012, 20.00 uur: Schilderingen in de oude Groningse kerken, drs. Saskia van Lier

Drs. Saskia van Lier laat zien hoe religie en kunst met elkaar ver­bonden zijn in de oude Groninger kerken.

In Groningen zijn bijzonder veel schilderingen bewaard gebleven.

Wat is de betekenis van de muur- en gewelfschilderingen?

Wat zegt dat over de geloofsthema's die voor mensen belangrijk waren?

Saskia van Lier heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Groningen.
Zij heeft zich gespecialiseerd in het middeleeuwse christendom en in de kerkbouw en de iconografie.
Zij heeft bijdragen geleverd aan het boek over de Groninger kerken: De Groninger Cultuurschat.

Drs. Saskia van Lier geeft colleges aan HOVO te Groningen en verzorgt - ook op verzoek - excursies langs Groninger kerken.

 

Donderdag 24 januari 2013, 20.00 uur: De invloed van kunst op mensen, drs. Petra Bolhuis

Deze titel roept bij een filosoof onmid­dellijk een aantal vragen op. Vragen zoals: ‘wat is invloed, wat is kunst en wat zijn mensen?’

Is invloed hetzelfde als werking op?

Is kunst iets wat ons raakt en over welke kunstvormen hebben we het: schilderkunst, beeldhouwkunst en doet levenskunst ook mee?

En waarom invloed op mensen? Is er iets aan mensen waardoor we kunnen of moeten veronderstellen dat zij kunst anders ervaren dan dieren?

In haar inleiding zal mevrouw Bolhuis dieper op deze vragen ingaan.

Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog

Zij heeft een filosofische praktijk waarbinnen zij ook pedagogische ondersteuning geeft.

Daarnaast doceert zij filosofie aan de Seniorenacademie/HOVO in Groningen, Drenthe en Amsterdam.

 

Donderdag 14 maart 2013, 20.00 uur: Deze avond staat in het teken van de grote impact die muziek op mensen kan hebben.

 

Open activiteiten/gemeenteavonden voorgaand seizoen 2011/2012

Wij hebben ons aangesloten bij het thema Eigen weg - Eigen wijs, waaronder de doopsgezinde broederschap een aantal jubilea viert in het jaar 2011. Onze gemeente heeft dit thema vorm en inhoud gegeven met vier bijeenkomsten (steeds op donderdagavond) over eigenzinnig, vrijzinnig, wat betekent dat voor de toekomst?

10 november 2011: Een gedachtewisseling over: Geloven met of zonder God. Ingeleid door Gabe Hoekema.

19 januari 2012: Spiritualiteit in dopers perspectief. Ingeleid door ds. Iris Speckman, doopsgezind predikante in Almere.

16 februari 2012: Anna Zernike, eerste vrouwelijke predikant. Tot leven gebracht door ds. Korneel Roosma-de Vries uit Stiens.

22 maart 2012: Een gedachtewisseling over: Spiritualiteit en ethiek. Ingeleid door ds. Gerke van Hiele uit Wageningen.

 

Enkele samenvattingen van eerder gehouden ‘Open lezingen’

In het voorjaar 2009 is een lezing gehouden Koersen op weg naar de toekomst met dr. Eginhard Meijering, remonstrants predikant en oud-lector aan de Universiteit Leiden. Hij is de auteur van Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw en Het roer moet om.

Samenvatting.

 

In 2007 organiseerde de gemeente drie open lezingen met drs. L. Kooistra, filosoof en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad over 'De deugden in ons midden'. Er wordt in onze tijd veel gesproken over waarden en normen. De behoefte aan bezinning over moraal, dat wil zeggen over onze gedragsregels, is blijkbaar groot. We zoeken een antwoord op de vragen: 'Hoe kunnen we op een goede, verantwoorde manier leven, hoe krijgen we een goede samenleving?' en 'Welke waarden en normen hebben we daarvoor nodig?' Vragen die in alle tijden gesteld zijn.
Samenvatting open lezingen 2007.

 

Deze serie lezingen kan worden gezien als een vervolg op de open lezingen van 2006: 'Ideaal en werkelijkheid. Op zoek naar een betere wereld'. De inleiders waren toen: drs. A. R. van Wijk, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam en rector van het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam, dr. H. Nobel, theoloog, predikant en docent aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden en drs. L. Kooistra, filosoof en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Samenvatting open lezingen 2006.

 

De GDS (de Groninger Doopsgezinde Sociëteit, de kring van doopsgezinde gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland) houdt ook regelmatig cursussen en lezingen in de regio, vaak in onze kerk. In dit kader hield ds. Henk Leegte uit Amsterdam op 29 maart 2007 een inleiding over zijn ervaringen met gemeenteverandering en -vernieuwing.

Samenvatting bijeenkomst met ds. Henk Leegte.

 

Jubileumactiviteiten gehouden in 2008

In 2008 was het vijftig jaar geleden dat wij als zelfstandige gemeente in Haren zijn begonnen en was het veertig jaar geleden dat ons kerkgebouw in gebruik is genomen. Vandaar een speciaal feestelijk jubileumprogramma in 2008 met o.a prof. Arjo Klamer, Manjo Joosten, Ruud Bartlema en de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer en enkele bijzondere diensten.

Meer informatie en verslagen op de pagina Jubileumactiviteiten 2008.

 

 

Mail al uw toevoegingen, vragen en opmerkingen naar de webmaster

 

Agenda met alle activiteiten     Home