Startdag en ‘Kerkproeverij’ 2017

Doopsgezinde kerk Haren

Nieuwe Stationsweg 1

Zondag 10 september 2017

Aanvang 17.00 uur

 

Startdag

Het nieuwe seizoen 2017-2018 starten we traditioneel met een gezamenlijke maaltijd, op zondag 10 september om 17.00 uur.

Het is de bedoeling dat iedereen iets voor de maaltijd meeneemt. Voor soep en brood wordt gezorgd.

Om te weten voor hoeveel mensen we moeten dekken, graag even aanmelden bij de kerkenraad.

Het is niet nodig om op te geven wat u meebrengt. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er altijd grote ver­scheiden­heid is en ook voldoende.

We hopen jong en oud op de startdag te ontmoeten!

 

Kerkproeverij 10 september

De veelkleurigheid van het christelijk geloof is op zich een rijkdom, maar ook verwarrend in een seculier land.

Daarom hebben vertegenwoordigers van de 18 kerkgenootschappen in de landelijke Raad van Kerken besloten om de kerkdeuren tegelijkertijd open te zetten en mensen uit te nodigen die niet zo vaak in de kerk komen.

Iedere gemeente en parochie kan meedoen op zaterdag 9 en zondag 10 september met ‘kerkproeverij’.

Neem iemand die niet zo vaak in de kerk komt mee en help haar of hem over de drempel om weer een keer een kerkdienst mee te maken.

Een missionaire actie bedoeld voor mensen van jong tot oud.

Nodig uit en ga zondag 10 september samen naar de kerk.

De oorspronkelijke opzet van een uitnodigende kerk is vanuit Engeland overgewaaid.

Inmiddels is dit idee in veel landen met succes opgepakt.

We willen als christenen onze vrienden uitnodigen om te proeven van het goede nieuws dat God betrokken is bij mensen.

Om te ervaren dat kerkbezoek iets toevoegt aan je leven; om kwetsbaarheid, openheid en vreugde van mensen te beleven die kerkgang leuk vinden; om te ontdekken dat er een plek is waar hemel en aarde bij elkaar komen en met een sterke relevantie voor onze samenleving.

De Doopsgezinde Sociëteit doet van harte mee aan deze campagne en wijst de gemeenten op de mogelijkheid mee te doen.

Ook u kan iemand uitnodigen en meenemen op 10 september.

Het betreft in Haren concreet een proeverij, omdat we om 17.00 uur bijeenkomen voor de start van het winterwerk met een gezamenlijke maaltijd voor jong en oud (en maar een korte preek).

 

 

(Sluit de pagina om terug te keren)