Open lezingen najaar 2016 - voorjaar 2017

‘Het eigene en het bijzondere’

Doopsgezinde kerk Haren

Nieuwe Stationsweg 1

Donderdag 13 oktober 2016, 2 februari 2017, 6 april 2017

Aanvang 20.00 uur

De avonden zijn toegankelijk voor iedere belangstellende

Opgave vooraf is niet nodig; de toegang is vrij

 

Drie avonden over de wijze waarop nagedacht wordt over wat ons eigen is, historisch en hedendaags

- In de geschiedenis

- In de kunst

- In het verzet tegen overheersing van een gewelddadige ideologie

De Doopsgezind Gemeente Haren biedt al enige jaren een open programma aan, voor ieder die daarbij aanwezig wil zijn.

Deze programma’s zoeken de grenzen op van cultuur, maatschappij en geloof, om ruimte te geven aan inleiders die ons verder kunnen helpen in ons denken en beleven van de werkelijkheid waarin we leven.

Het behoort tot het wezen van de doopsgezinde gemeente om deze ruimte aan te bieden en daardoor ook voor zichzelf te bepalen waar zij in deze samenleving staat.

 

Donderdag 13 oktober 2016

Aanvang: 20:00 uur

Prof. Hans Renner: ‘Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?’

Prof. Hans Renner (Praag 1947) vraagt zich af waarom Nederlanders zo weinig op hebben met geschiedenis. Het verschijnsel vaderlandsliefde en patriottisme is hen vreemd.

Prof Renner vraagt zich af waar deze houding vandaan komt.

Prof. Dr. Hans Renner is emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Groningen.

 

Donderdag 2 februari 2017

Aanvang: 20:00 uur

Dr. Marianne Vogel: ‘Wandelingen door Berlijn’

Marianne Vogel (Rotterdam 1958) neemt ons mee op twee wandelingen door Berlijn: eentje langs de vroegere Muur en eentje door het gebied van de Kurfürstendamm. Zij vertelt veel over de Berlijnse geschiedenis en cultuur: van interessante gebeurtenissen en merkwaardige personen tot geestige anecdotes.

Dr. Marianne Vogel is persoonlijk coach en literatuurwetenschapper. Naast haar advies- en coachpraktijk geeft zij cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in Algemene Wetenschappen.

Zij schreef twee literaire thrillers: Gedeelde stad, geheelde stad (2012) en In de schaduw van Marlène Dietrich (2014). Deze verhalen spelen zich af in Berlijn.

 

Donderdag 6 april 2017

Aanvang: 20:00 uur

Paul van Tongeren: ‘Groep 2000’

Paul van Tongeren (Heemstede 1942) kwam op het spoor van een verslag van zijn tante Jacoba van Tongeren die in de Tweede Wereldoorlog als enige vrouw een grote en effectieve verzetsgroep leidde. Vanuit dit verslag schreef hij een bijzonder boeiend boek over deze groep en de mensen die er mee verbonden waren.

Paul van Tongeren studeerde in de 60-er jaren politieke wetenschappen midden in de tijd van de Vietnamprotesten en de Provo's. Zelf richt hij zich op de derde wereld en is de initiatiefnemer van de rietsuikeractie in 1968. Later wordt hij beleidsmedewerker van de zgn. Commissie Claus en richt in 1979 het European Centre for Conflict Prevention (ECCP) op, gevestigd in Utrecht.

 

 

(Sluit de pagina om terug te keren)