Open lezingen najaar 2015-voorjaar 2016

Beleefde werkelijkheid

Doopsgezinde kerk Haren

Nieuwe Stationsweg 1

Drie avonden over de wijze waarop de werkelijkheid beleefd kan worden

- In de muziek

- In de geschiedenis

- In de landschapskunst

De Doopsgezind Gemeente Haren biedt al enige jaren een open programma aan, voor ieder die daar bij aanwezig wil zijn.

Deze programma’s zoeken de grenzen op van cultuur, maatschappij en geloof, om ruimte te geven aan inleiders die ons verder kunnen helpen in ons denken en beleven van de werkelijkheid waarin we leven.

Het behoort tot het doel van de doopsgezinde gemeente om deze ruimte aan te bieden en daardoor ook voor zichzelf te bepalen waar zij in deze samenleving staat.

De avonden zijn toegankelijk voor iedere belangstellende.

Opgave vooraf is niet nodig; de toegang is vrij.

 

Donderdag 5 november 2015

Aanvang: 20:00 uur

Dr. Marcel Zwitser: Bach en zijn Bijbel

Marcel Zwitser zal ons inleiden in de wijze waarop J.S.Bach gebruik maakte van zijn studiebijbel bij zijn composities van zijn Passiemuziek, zijn cantates en zijn koralen.

Eén van de koraalvoorspelen zal hij ook met ons bespreken.

Dr. Marcel E. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap.

In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht. Zijn proefschrift is getiteld:

Göttliche Liebes-Flamme. De Lutherse leer van de Heilige Geest en haar invloed op Johann Sebastian Bach.

Dr. Zwitser is nu werkzaam als docent muziek- en cultuurgeschiedenis bij de Schumann Akademie. Ook is hij docent aan  HOVO.

 

Dinsdag 23 februari 2016

Aanvang: 20:00 uur

Prof. dr. Hans Renner: Midden- en Oost-Europa na de val van de muur

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben zich in Midden- en Oost-Europa in hoog tempo allerlei ontwikkelingen voorgedaan en zijn de machtsverhoudingen in Europa gewijzigd. Tot op de dag van vandaag.

Hierover zal prof. Renner met zijn brede kennis op dit gebied inzicht verschaffen.

Prof. Hans Renner is emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Groningen met als specialiteit de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Op dit moment geeft hij in het hele land lezingen en cursussen voor de HOVO en voor andere belangstellenden.

Geboren in Tsjechië (Praag 1946) onderhoudt hij op cultureel en wetenschappelijk terrein nog vele contacten met dat land. Voor zijn bijdragen op dit terrein is hij zowel in Tsjechië als in Nederland zeer gewaardeerd en onderscheiden.

 

Donderdag 21 april 2016

Aanvang: 20:00 uur

Drs. Femke van Dam: Beleving van de werkelijkheid

Femke van Dam (Schoonhoven 1949) neemt ons mee naar het landschap om ons heen.

Zij maakt van en in dat landschap kunst om zo een nieuwe beleving accent te geven.

Zelf noemt zij dit: ruimtelijk werk op het kruispunt van Landart en Situationisme, met het landschap als drager.

Drs. Femke van Dam is afgestudeerd in de ruimtelijke wetenschappen in Utrecht en daarnaast heeft zij een studie vergelijkende godsdiensten gedaan in Groningen. Zij is Bachelor of Arts en heeft de Kunstacademie Minerva gevolgd van 2000-2006.

Sinds 2006 is zij werkzaam als beeldend kunstenaar.

 

 

(Sluit de pagina om terug te keren)