Het programma van ‘Open Avonden’ in de doopsgezinde kerk in Haren gaat weer van start

Op 9 november 2017 zal drs. Petra Bolhuis de aftrap voor het seizoen 2017–2018 verzorgen met een lezing over:

Kwetsbaarheid

We besteden een groot deel van ons leven aan een poging om ons te wapenen tegen de fragiliteit van het menselijk bestaan. We bouwen huizen, leggen voorraden aan, verzekeren ons en degenen die ons dierbaar zijn. Toch moeten we altijd weer concluderen dat we kwetsbaar blijven. We zijn ondersteboven door onverwachte gebeurtenissen, lijden verlies en worden ziek en zijn uiteindelijk allemaal sterfelijk. Zeker vandaag de dag voelen we ons, ondanks alle techniek, kwetsbaarder dan ooit door aanslagen en natuurrampen. Een deel van de reacties bestaat uit verharding en geweld. Een deel van de reacties bestaat uit ons met des te meer inzet wapenen tegen kwetsbaarheid, desnoods met opoffering van andere waarden zoals vrijheid of gelijkheid. Maar er is ook een andere visie. Deze visie die onder meer vertegenwoordigd wordt door Martha Nussbaum. Zij stelt dat de kwetsbaarheid onlosmakelijk hoort bij het mens-zijn. Vanuit dat perspectief blijft wel de pijn van het geraakt kunnen worden bestaan. Er is geen sprake van geromantiseerd lijden. Nussbaum werkt ook in ontwikkelingslanden voor de VN en is zich dus terdege bewust van de gruwelijke vormen van lijden die er zijn. Maar er is het bewustzijn dat geraakt kunnen worden, ook de aanzet is om je in te zetten, lief te hebben en te veranderen.

Deze avond heeft als onderwerp de rol van de kwetsbaarheid in het menselijk bestaan. Het zal gaan over de mate waarin die kwetsbaarheid vermeden moet en kan worden. Maar het zal ook gaan over de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de kwetsbaarheid die onlosmakelijk bij het leven van menselijke stervelingen hoort.

·       Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog en heeft een filosofische praktijk waarbinnen zij ook pedagogische ondersteuning geeft.
Daarnaast geeft ze colleges filosofie aan de Seniorenacademie / Hovo in Groningen, Friesland, Drenthe en Amsterdam.

Plaats: Doopsgezinde kerk Haren, Nieuwe Stationsweg 1, Haren

Donderdag 9 november 2017, aanvang: 20:00 uur

Toegang vrij

 

 

Open Avonden

De Doopsgezind Gemeente Haren biedt al enige jaren een open programma aan, voor ieder die daar bij aanwezig wil zijn.

Deze programma’s zoeken de grenzen op van cultuur, maatschappij en geloof, om ruimte te geven aan inleiders die ons verder kunnen helpen in ons denken en beleven van de werkelijkheid waarin we leven.

Het behoort tot het doel van de doopsgezinde gemeente om deze ruimte aan te bieden en daardoor ook voor zichzelf te bepalen waar zij in deze samenleving staat.

Binnenkort zullen we u informeren over de lezingen in het voorjaar van 2018.

(Sluit de pagina om terug te keren)