Open Avonden voorjaar 2015 voor ieder die belangstelling heeft

 

Ook in 2015 worden door de Doopsgezinde Gemeente Haren een aantal open avonden georganiseerd voor belangstellenden in Haren en omstreken.

Soms hebben deze bijeenkomsten, die al jaren worden gehouden een gezamenlijk thema, soms ook niet. Meestal beweegt de inhoud van de avonden zich op het snijvlak van geloof en samenleving, soms ook op het snijvlak van filosofie en samenleving.

Dit jaar is gekozen voor het thema: Opstandig.

In de geschiedenis zijn er steeds weer groepen mensen op verschillende terreinen in opstand gekomen tegen het bestaande, de bestaande orde, de bestaande hegemonie. Dat kan op het terrein van godsdienst, op het terrein van kunsten, op het terrein van politiek en in het denken. Steeds waren er mensen die het lef hadden om het anders te doen, soms met gevaar van leven.

 

Dit jaar hebben wij kunsthistorica Yvonne Hilgenkamp uitgenodigd om iets te vertellen en te laten zien van diegenen die in de beeldende kunst en de architectuur andere wegen in durfden te slaan. Waarom deden zij dat: was dat de politiek maatschappelijke situatie waarin zij verkeerden of was dat een ontwikkeling in het religieus-filosofisch denken? Iets daarvan hopen we te horen en te zien op 19 februari.

 

Marcel Mandos is musicoloog en de artistiek leider en programmeur van het Noord Nederlands Orkest (NNO). Hij is bereid op 17 maart ons wat te vertellen en te laten horen over muziek die een grote verandering betekende ten opzichte van de muziek tot dan toe. Om een paar componisten te noemen: Beethoven, Haydn, Wagner en Strawinsky. Een paar kenmerkende werken van deze genoemden wil hij laten horen. Wat was hun gedachtewereld om nieuwe klanken te ontwerpen?

 

Piet Visser, emeritus hoogleraar aan de VU en het Doopsgezind Seminarium in de geschiedenis der doopsgezinden, zal op 16 april iets vertellen over de achtergronden van die wonderlijke godsdienstige bewegingen in de tijd van de Reformatie. Luther en Calvijn zijn bekende hervormers, maar er waren nog heel andere bewegingen. Daaronder ook de doopsgezinden.

 

Programma:

19 februari 2015 (donderdag) Drs. Yvonne Hilgenkamp uit Amsterdam

17 maart 2015 (dinsdag) Marcel Mandos uit Groningen

16 april 2015 (donderdag) Prof. Piet Visser uit Zaandam

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Toegang is vrij.

Plaats: het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Haren, Nieuwe Stationsweg 1 te Haren

info@dgharen.doopsgezind.nl          (Sluit de pagina om terug te keren)